AVIS IMPORTANT

Degut a l'elevat volum de sol·licituds de contractació de Comptes, i amb la voluntat d'oferir la millor atenció en tot moment, l'obertura de comptes i l'alta de clients NOMÉS s'atendran mitjançant CITA PRÈVIA. Agraïm la seva comprensió i col·laboració

MULTICOMPTE CAIXAGUISSONA

1/6 Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc
CAIXAGUISSONA es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

DESCRIPCIÓ

Compte a la vista en euros per a persones físiques o jurídiques que li permet domiciliar la seva nòmina o ingresos professionals, així com qualsevol dels seus pagaments habituals a través de rebuts (Llum, telèfon, etc.). També podrá emetre transferències de forma GRATUÏTA i sense cap limitació a qualsevol compte bancari de la zona euro.

El MULTICOMPTE de CAIXAGUISSONA li facilita GRATUïTAMENT mitjans de pagament (VISA CLASSIC i VISA ELECTRON).

El Compte Corrent és el compte d’enllaç que li permet accedir a la resta de productes CAIXAGUISSONA (Dipòsits a termini, fons d’inversió, compra-venda de valors…).

CONDICIONS

Termini:
Sense termini. Liquiditat total immediata.

Interès:
0,00 % TAE

Fiscalitat:
Retenció del 19,00 % sobre els interessos generats a compte de l’IRPF.

Import:
Sense inversió mínima ni màxima.

Comissions:
Document de les comissions

Despeses:
CAP.

Avantatges i serveis associats:
- Talonari de xecs o pagarés.
- Enviament setmanal per correu d'informació.
- Targetes VISA i VISA ELECTRON gratuïtes per a tots els titulars.
- Gestió de domiciliació de rebuts gratuïta.
- Alarma a través d’e-mail o telèfon mòbil sobre noves operacions.

CONSULTES

Quina informació tindré del meu MULTICOMPTE?
Vostè rebrà a casa seva cada setmana per correu un detall complet de totes les operacions anotades en el seu MULTICOMPTE, i tots els dies de l’any les 24 hores, vostè podrà accedir a tota la informació a través del nostre servei de Banca Electrònica GOL.

Com puc domiciliar la meva nòmina?
Molt fàcil, parli amb la seva empresa i faciliti el seu número de Compte Corrent.