HIPOTECA PRIMER HABITATGE

DESCRIPCIÓ

Està pensant en comprar el seu primer HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca : UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS.

Contratable únicament per persones físiques.

CONDICIONS

Finalitat:
Adquisició o construcció de l’HABITATGE habitual.

Tipus de interès:
Euribor (*) + Diferencial
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Diferencial:
El diferencial serà personalitzat per cada operació.

Termini:
Màxim 25 anys.
Fins a 30 anys si algun dels sol·licitants és menor de 45 anys.

Comissions:
CAP

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.