GUISSONA BOLSA FONS PENSIONS

Menor risc1234567Major risc
Potencialment
menor rendiment
La categoria "1" no vol dir que
la inversió estigui lliure de risc
Potencialment
major rendiment

DESCRIPCIÓ

Guissona Bolsa, Fons de Pensions, és una alternativa per aquelles persones que desitgin assumir un major nivell de risc tot buscant rendibilitat superiors a les que ofereixen els Fons de Renda Fixa.

Per a més informació consulti el DFP complet i la DPPI del fons de pensió

DADES BÀSIQUES

Entitat Comercialitzadora:
CAJA RURAL DE GUISSONA S.COOP.CREDITO.

Entitat dipositaria:
DEUTSCHE BANK S.A.E.

Entitat Gestora:
GVC GAESCO GESTION C.DOCTOR FERRAN 3-5 08034 BARCELONA Tf. 902-237.237

Divisa:
Euro

Comissiones aplicades

De Gestió0,75 % anual sobre patrimoni efectiu
De Dipositaria0,08 % anual sobre patrimoni efectiu

Dades a 31-10-2022:

Patrimoni €7.205.648,04
Valor liquidatiu13,88
Partícips468
Rendibilitat 2022-11,91 %

Rendibilitats històriques (*):

2018-15,74 %
201919,22 %
2020-5,24 %
202115,62 %

(*) IMPORTANT: Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Cliqui aquí per disposar d' informació actualitzada sobre valor liquidatiu i informes trimestrals.