DIPÒSIT PLUS

DESCRIPCIÓ

L’objecte dels Dipòsits a Termini Plus 17 serà recollir les imposicions que el client realitzi a CG a un termini convingut.

La constitució i el reintegrament de les imposicions, es realitzarà mitjançant transferència des del seu compte corrent que s’obra amb el mateix contracte. Per aquesta raó, les persones que figurin com a titulars o apoderats del compte corrent vinculat, ho seran també dels Dipòsits a Termini Plus T17.

CONDICIONS

Termini:
12 mesos

Interès:
1,00 % TAE (liquidació única de interessos en la data de venciment de les imposicions)

Fiscalitat:
Retenció del 19,00 % sobre els interessos generats a compte de l’IRPF.

Import:
Sense inversió mínima ni màxima.

Despeses:
CAP

Cancel·lació anticipada:
En el supòsit de cancel·lació anticipada les imposicions es liquidaran descomptant un 1,00 a l’interès contractat.

Imposicions parcials:
El producte ofereix la possibilitat de fraccionar un import en diverses imposicions per tal de facilitar-ne una eventual disposició parcial.