VULL OBRIR UN MULTICOMPTE A CAIXAGUISSONA COM PUC FER-HO?

1.- Cliqui i descarregui el següent document PDF (document).

El document conté la següent documentació que cal complimentar :

• FITXA D'ALTA DE CLIENT-KYC SOCIETATS. Es un document que inclou les dades identificatives bàsiques de la societat.

• FORMULARI CONTRACTACIÓ MULTICOMPTE SOCIETATS. Es el document on es recullen les seves instruccions per tal de procedir a l'obertura del seu Multicompte.

2.- Adjunti la següent documentació.

• NIF
• Escriptura de constitució
• Escriptura/es de poder a favor dels apoderats que figurin registrats en el Multicompte.
• Darrer impost de societats
• DNI, NIE o Passaports de tots els apoderats que figurin registrats en el Multicompte

3.- Introdueixi aquesta documentació en un sobre i fàci'ns-la arribar

per correu electrònic a: caixaguissona@caixaguissona.com

o per correu postal a:

CAIXAGUISSONA
Ref. MULTICOMPTE GOL
Riera Miró nº 43-45-47
43205 REUS

També pot lliurar aquesta documentació en qualsevol de les botigues "bonÀrea", tot indicant en el sobre les mateixes dades.

4.- Firma del contracte

En pocs dies li enviarem el CONTRACTE MULTICOMPTE. Els titulars l'han de signar a totes les pàgines, en l'apartat reservat "Els titulars". En la primera pàgina ha de signar, al quadrat corresponent, cada titular i/o apoderat. Faci'ns arribar el contracte signat i el seu compte ja serà operatiu.
BENVINGUT AL BANC SENSE COMISSIONS !!

(*) Li aclarirem qualsevol dubte respecte del contracte: caixaguissona@caixaguissona.com